הדיבור

@hadibur

אנשי ימין אנשי המחאה אנשי המפלגות אנשי השמאל אשמדאי אתה האשם ביביסט ביביסטים סוס טוריאני הפלולה יושבי האולפנים 0מולנים קפלנוחבות סרבנות הסגול משיחיסט נאצי נוער הגבעות פאשיסט תומך טרור טבח קפלן בבונים כת מופרעת קפלן זוהמה לא נשכח ולא נסלח קפלנסטים קפלניסט ארור בוגד הבוגד גזען טרוריסט הימין השמאל משקרים פושע חלאה אונה נוחבות שקרנ שקרנ שופר שופרות בורים יצורים פיתמר הנאשם מסיתים ממשלת בג״צ הגירוש חולרע פונקציונר בוגדים מושחתים המושחת מושחת גיס  מלשן כרות אונה כרותי אונה עוכר ישראל ערב רב מתעב בושה כלבה מתנחבלים הם ואנחנו כת משיחיים זבלים טפילים אנרכיסטים גיס חמישי מוסר נאשם עוכר כל כל הימין כל השמאל שמאלנים ימנים משיחי לייטים פאשיסטים בבון טפיל אתה אשם שופרים תרעלה חסר מוח מטומטם מטומטמת מסוכן  אויב

Everone can reply

POST

POST

לא סופגים יותר דיבור מרעיל :
מנטרים.
מאתרים.
מנקים.
לא סופגים יותר דיבור מרעיל: מנטרים. מאתרים. מנקים.

הדיבור שלנו שבוי בקולות קיצוניים וצורמים. משמאל ממרכז ומימין. וכמו ילדים להורים שרבים בקולי קולות בתוך הבית פנימה, אנחנו עומדים מחרישים. נאלצים להקשיב. נאלצים לקרוא. נאלצים להניח לדיבור להתלכלך. סופגים בכאב את הרוע.

אנחנו לא מוכנים לספוג יותר. הבית הזה הוא שלנו. הדיבור שייך גם לנו.

באמצעות מדד דיבור שבועי ובאמצעות ניטור וסימון של דיבור רעיל. דיבור של פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואושיות עתירות עוקבים, אנחנו מתכוונים לפעול ולהחזיר את הדיבור השבוי, אלינו.

*הקריטריונים לדיבור מרעיל, מסית ומפלג, כזה שיסומן וידורג במדד הדיבור:

אנחנו מזמינים אתכם:  עמותות, ארגוני חברה אזרחית, תנועות חברתיות, קהילות, אנשים ונשים שקצה נפשם בדיבור המרעיל. אנשים ונשים שרוצות ורוצים לשמוע מילים אחרות. שרוצות ורוצים להמשיך, אפילו בלהט, את הדיון האינסופי על צורת החיים כאן אך לא מוכנים ולא מוכנות לסבול שפה שיש בה רעל ורוע – מזמנים אתכם להשתתף אתנו במאבק על הדיבור. של כולנו.