הדיבור

הדיבור מלכלך.

הדיבור מקצין. הדיבור מלכלך. מלכלך אותנו. מזהם את האוויר הישראלי שבתוכו אנחנו נושמים ויוצרים, לוחמים וכואבים, דנים וחיים וחולמים. האוויר שבתוכו אנחנו מגדלים את ילדנו. האוויר שבתוכו אנחנו מתפללים ופועלים לעתיד טוב יותר. האוויר שבתוכו אנחנו מבקשים חמלה, מבקשים עוז, מניפים דגל.

הדיבור הזה מקפל לנו את הדגל.
מתרחק מהאנשים שהיינו רוצים להיות.
מבעיר בנו אש זרה ומיותרת. מכלה אותנו.

הוא נהיה בוטה, הדיבור הזה.

קשה, נמוך, משניא.

כולל בתוכו מילים שאינן ראויות לנו ואינן ראויות לאנשים שאנחנו רוצים להיות. אינן ראויות לעברית הזו שאנחנו מדברים אותה כותבים אותה  לוחשים אותה  אוהבים בה מתווכחים בה 

הרי קרה לנו משהו. לכולנו.

הרי נפרצה הגדר ושטף הרוע ונשרף הבית ונשים צעירות ואנשים צעירים שלנו יצאו בנשק ובידיים חשופות לבלום אויב, להגן בגופם על קיבוצים ועל מושבים ועל עיירות. הרי חטופים וחטופות שלנו מונחים בחשכה מי יודע היכן, הרי לוחמים ולוחמות מניחים את עצמם בסכנה עבורנו והמתח רב והגבורה גדולה מצפון ומדרום ולא יכול להיות, לא יכול להיות שהדיבור לא ישתנה.

שהדיבור יעמוד במקום ולא ישתנה. איתנו.

מה אנחנו רוצים

אנחנו רוצים דיבור ענייני, מכבד. אנחנו רוצים דיבור שיש בו ברכה.
אנחנו רוצים דיבור מעמיק שמרחיב את השיח ואת הלב.
שפותח את הראש למחשבות חדשות. שמאמין. שמעריך.
מגיע לכולנו דיבור ראוי. אנחנו דורשים לדבר אחרת.
אנחנו דורשים את זה, אנחנו נתאמץ עבור זה.
אנחנו, אנשי הדיבור, לא מוכנים לספוג יותר דיבור מפלג שאינו הולם.
מה שהיה, לא יכול להמשיך להיות.

אנחנו רוצים דיבור ענייני, מכבד.
אנחנו רוצים דיבור שיש בו ברכה.
אנחנו רוצים דיבור מעמיק שמרחיב
את השיח ואת הלב.
שפותח את הראש למחשבות חדשות. שמאמין. שמעריך.
מגיע לכולנו דיבור ראוי.
אנחנו דורשים לדבר אחרת.
אנחנו דורשים את זה,
אנחנו נתאמץ עבור זה.
אנחנו, אנשי הדיבור, לא מוכנים לספוג יותר דיבור מפלג שאינו הולם.
מה שהיה, לא יכול להמשיך להיות.

מה אנחנו עושים

ניטור

בשלב הראשון, צוות הדיבור יהיה קשוב וינטר ציוצים ברחבי הטוויטר. ציוצים מפלגים אשר נכתבו על ידי חברי כנסת ואנשי תקשורת עתירי עוקבים ומאזינים. מתוך תפיסה כי הטוויטר מהווה כיום בימה רבת צופים. בימה עליה מתרחשים הויכוחים הכי מרים ברשת.

מדידה

צוות הדיבור יעביר אל
הציבור מדי שבוע מדד
מרוכז ובו דירוג של מי
שהשתמשו השבוע בדיבור
מפלג שאינו ראוי. זאת על
מנת להתריע, לבקש
ולדרוש, לחדול מדיבור
שמרעיל אותנו.

סימון ותיקון

צוות הדיבור יסמן מידית מילים או ניסוחים מרעילים ויפנה את תשומת לב הכותב ואת תשומת לב הציבור למילים אלו על מנת לדרוש דיבור אחר. הדרישה הזו מופנית ותופנה לכל צדדי וגווני הקשת הפוליטית, ולכל שותפי הבית הגדול המורכב הכואב והמופלא הזה שנקרא, מדינת ישראל.

הערכים שלנו

אנחנו מאמינים שזה אפשרי. לנקות את הדיבור.
ואנחנו חושבים שניתן ורצוי להשתמש בכלים אקטיביים לטובת זה. אנחנו מאמינים שסימון ומידור ומידוד של דיבור רעיל ומפלג ברחבי הרשת או באולפנים או בבימת הכנסת, ייצור רתיעה ומחשבה שנייה אצל הדוברים הרבים, על כל גווניהם. אנחנו מאמינים שהרתעה כזו בכוחה למנוע את מהדיבור הרעיל לצאת לעולם.

אנחנו לא תופסים צד במחלוקות הפוליטיות הישראליות.
המחלוקות הן חשובות ונכונות וערכיות וראוי שימשיכו. אך אנחנו באים ממגוון דעות וקצוות ואנחנו מורכבים מאנשים ונשים שחושבים אחרת בנושאים רבים אך מסכימים שיש לשנות את הדיבור. וזו המטרה שמאגדת אותנו יחד.

אנחנו אומרים ביושר: לא נוכל לנטר ולאתר את כל הדיבור המפלג.
לא נוכל לייצר מדד שכולל בתוכו את כל מימדי הפילוג השונים, את השיח שנמצא על יד השנאה, את הארסיות המרומזת, את השטחיות המרדדת כל דיון. לא הכל ניתן לכימות מסודר.

מפלגה מושחתת של אנשים מפגרים זה בן אדם מסוכן שאכפת לו רק מעצמו ומצדו שתישרף המדינה החרדים סוחטים את כולנו בחזירות ולא נותנים דבר
 בתמורה
חוצפה רשעות וגועל נפש ברור שזה קרה בגלל
 השמאלנים

צוות הדיבור יעקוב וינטר את ואחר
מילות הדיבור של

120

חברי הכנסת
על מחליפיהם

150

משפיעי רשת הגדולים והבולטים