הדיבור

אנחנו מזמינים אתכם:  עמותות, ארגוני חברה אזרחית, תנועות חברתיות, קהילות, אנשים ונשים שקצה נפשם בדיבור המרעיל. אנשים ונשים שרוצות ורוצים לשמוע מילים אחרות. שרוצות ורוצים להמשיך, אפילו בלהט, את הדיון האינסופי על צורת החיים כאן אך לא מוכנים ולא מוכנות לסבול שפה שיש בה רעל ורוע – מזמנים אתכם להשתתף אתנו במאבק על הדיבור. של כולנו.

טופס הצטרפות