הדיבור

פחד וחשדנות

דיבור המייצר פחד וחשדות – עידוד חשש ופחד מהאחר במקום יצירת דו-שיח ומכבד. בנוסף, דיבור המייצר תחושה שהצד השני מניפולטיבי.