הדיבור

ביטויים קיצוניים

שימוש בקללות, ביטויים קיצוניים ובוטים, אלימות מילולית או כינויי גנאי. 

הצגה חד צדדית

הצגה חד צדדית ומוטה של נושא כאילו הצד המוצג הוא חזות הכול. זאת למרות שיש בנושא המדובר יותר מורכבות ו/או יותר צדדים ממה שהציג הכותב או המדבר.

פרשנות מגמתית

פירוש הדברים של האחר בצורה שגויה ומגמתית על מנת לתקוף אותו.

פחד וחשדנות

דיבור המייצר פחד וחשדות – עידוד חשש ופחד מהאחר במקום יצירת דו-שיח ומכבד. בנוסף, דיבור המייצר תחושה שהצד השני מניפולטיבי.

דיבור מכליל

השמצה גורפת של מגזר שלם, הצגת קבוצה כרעה או מושחתת באופן אחיד ללא הבחנות. הטלת אשמה קולקטיבית על חברה או קבוצה עקב התנהגות של יחידים בתוכה.

השמצות

השמצה אישית של הצד השני במקום התייחסות רצינית לעמדותיו ו/או הצגת האדם מהצד השני של הוויכוח, כאדם שמסוכן למדינה, מסוכן לציבור, אויב העם וכדומה ו/או ככזה שאינו ראוי להיות שותף בדיון.