הדיבור

קרטיריונים לדיבור

*הקריטריונים לדיבור מרעיל, מסית ומפלג, כזה שיסומן וידורג במדד הדיבור:

ביטויים קיצוניים

שימוש בקללות, ביטויים קיצוניים ובוטים, אלימות מילולית או כינויי גנאי. 

‘שמולאני’ ‘פאשיסט’ ‘נאצי’ ‘עוכר ישראל’ ‘רשע’ וכדומה…
הצגה חד צדדית

הצגה חד צדדית ומוטה של נושא כאילו הצד המוצג הוא חזות הכול. זאת למרות שיש בנושא המדובר יותר מורכבות ו/או יותר צדדים ממה שהציג הכותב או המדבר.

למשל, לכתוב שאשתו של חבר כנסת הצטרפה אליו לנסיעה בחו"ל על חשבון משלם המיסים בלי להתייחס לתפקידה של אשתו ו/או למגבלות שלה ו/או לאפשרות שהיא נסעה על חשבונה וכו או למשל, ציטוט חתוך וערוך של רב או שר או איש ציבור בלי הקונטקסט של הדברים או תוך הטייה ברורה שלהם.
פרשנות מגמתית

פירוש הדברים של האחר בצורה שגויה ומגמתית על מנת לתקוף אותו.

למשל: תיאור את מי שבעד הגירה מרצון כמי שרוצה בטרנספר בכוח. או תיאור מי שטוען שהחטופים צריכים להיות משוחררים קודם, כאילו טוענים שצריך לוותר על המלחמה לגמרי. 
דיבור מכליל

השמצה גורפת של מגזר שלם, הצגת קבוצה כרעה או מושחתת באופן אחיד ללא הבחנות. הטלת אשמה קולקטיבית על חברה או קבוצה עקב התנהגות של יחידים בתוכה.

‘כל המתנחלים שורפים בתים בחווארה’ ‘כל מפגיני קפלן היכו שוטרים’.
השמצות

השמצה אישית של הצד השני במקום התייחסות רצינית לעמדותיו ו/או הצגת האדם מהצד השני של הוויכוח, כאדם שמסוכן למדינה, מסוכן לציבור, אויב העם וכדומה ו/או ככזה שאינו ראוי להיות שותף בדיון.

‘אתה מושחת ולכן אני לא מוכן לשבת איתך באותו שולחן’ ‘אבא שלך ישב בכלא, איך אתה יכול להטיף לי מוסר?’ וכו
גופו של אדם

התייחסות לגופו של אדם ולא לגופו של עניין –

למשל, התייחסות לצבע עור, נטייה מינית, צורת לבוש, מוצא.