מה אנחנו רוצים

מגיע לכולנו דיבור ראוי. אנחנו דורשים לדבר אחרת. אנחנו דורשים את זה, אנחנו נתאמץ עבור זה. 

 

מה אנחנו עושים

ניטור

צוות הדיבור יאתר, יינטר ויסמן דיבור מפלג, בוטה או משניא. (לדעתי לכתוב – לפעמים גם נציע) ויציע למי שכתב או דיבר את המילים הקשות, לתקן את מילותיו, לשפר את צורת הדיבור, להתנסח אחרת.

מדידה

צוות הדיבור יהיה קשוב לדיבור ברחבי הרשת, הטלוויזיה והרדיו , זה שכתוב וזה שנאמר בעל פה, על ידי אישי ציבור, חברי כנסת ואנשי תקשורת עתירי עוקבים ומאזינים. צוות הדיבור יעביר אל הציבור מדי שבוע מדד מרוכז ובו דירוג של מי שהשתמשו השבוע בדיבור מפלג שאינו ראוי. זאת על מנת להתריע, לבקש ולדרוש, לחדול מדיבור שמרעיל אותנו.

סימון ותיקון

צוות הדיבור יסמן מידית מילים או ניסוחים מרעילים ויפנה את תשומת לב הכותב ואת תשומת לב הציבור למילים אלו על מנת לדרוש דיבור אחר. הדרישה הזו מופנית ותופנה לכל צדדי וגווני הקשת הפוליטית, ולכל שותפי הבית הגדול המורכב הכואב והמופלא הזה שנקרא, מדינת ישראל.

צוות הדיבור יעקוב וינטר את ואחר מילות הדיבור של
120
חברי הכנסת על מחליפיהם
150
משפיעי רשת הגדולים ביותר כפי שהוגדרו על פי *****
אנחנו מזמינים אתכם
עמותות // ארגוני חברה אזרחית //
תנועות חברתיות // קהילות // אנשים
ונשים שקצה נפשם בדיבור המרעיל.
אנשים ונשים שרוצות ורוצים לשמוע מילים אחרות. שרוצות ורוצים להמשיך, אפילו בלהט, את הדיון האינסופי על צורת החיים כאן אך לא מוכנים ולא מוכנות לסבול שפה שיש בה רעל ורוע - מזמנים אתכם להשתתף אתנו במאבק על הדיבור. הדיבור הישראלי. העברי. של כולנו.